USIHUZUNIKE MJA

Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika
Na shida zinapokuja, elekea kwa rabuka
Mwisho wa dhiki faraja, kwa hilo ondoa shaka
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Subira ishikilie, moyoni isikutoke
Imani isififie, thawabu ‘zikenda zake
Kufuruni ‘sijitie, vumilia usichoke
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Dunia uionavyo, ni nyumba ya mitihani
Kabiliana vilivyo, usikwame safarini
Mambo ‘kiwa ndivyo sivyo, usiulize mi kwanini?
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Mja usishike tama, ayamu hazifanani
Shida zisikupe homa, ukawa huna amani
Itafika siku njema, utaingia nuruni
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Hakuna yalo marefu, yasiokuwa na ncha
Laili ikiwa ndefu,bila shaka kutakucha
Hivyo iondoe hofu, wala ‘sicheze chakacha
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Wale wahenga wa zama, katu hawakupotosha
Yale walioyasema, ni busara ya kutosha
Mungu hakupi kilema, mwendo akakukosesha
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

‘sije jitia kitanzi, kwa maisha yenye tabu
Ndugu yafute machozi,’sikutishe masaibu
Elekea kwa mwenyezi, ‘tafarajika swahibu
Usihuzunike mja,masaibu ‘kikufika

Ina malipo subira,tena yalo mzo mzo
Hivyo ondoa fikira, yasikusonge mawazo
Mungu ‘takupa ujira, kwa shida upitiazo
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Ewe ndugu nifahamu,kuwa nao ujasiri
Kila saa tabasamu,utaipata sururi
Majanga ‘sikupe hamu, ukakufuru qahari
Usihuzunike mja,masaibu ‘kikufika

Maisha ‘kiwa subili, yawe hayatamaniki
Yakajaa na ukali, yawe pia hayanywiki
Jikaze kwa kila hali, zitakuondoka dhiki
Usihuzunike mja,masaibu ‘kikufika

Anayepanga qahari, mambo yote duniani
Zote hizo kheri shari, yote hayo mitihani Haipingiki qadari, hilo tia maanani
Usihuzunike mja,masaibu ‘kikufika.

Advertisements

THE THOUGHT OF LOOSING YOU

My life has been empty for so many years
Until in my heart something grew
Sometimes I just break into tears
And get a sudden flu
Its all because of the intolerable fear
That I pray never to come true
It’s really scary dear
The thought of losing you

You are everything to me
You lighten up my each and every day
I don’t know how life would be
If you just walk away
For my heart you are the key
In darkness you are my ray
In the dessert you are my only tree
In my phone you are my favourite hey
I would always go down on my knee
For our everlasting love to pray

My request is only one
Please don’t ever go
I know you are a gentleman
You would never stoop so low
However under the sun
There’s always that one foe
Fight as much as you can
And let our love grow

Always be here by my side
That will give me so much happiness
Lets put people’s hate aside
Who want to divide our oneness
In each others heart lets reside
And totally get rid of loneliness
My feelings I can’t hide
I love you with all your craziness

The thought of losing you gives me headache
I can’t live without you honey
Sometimes all my body parts shake
And I start acting so funny
If you go my heart will break
It will be tough for me alone to complete the journey

Don’t ever let go off my hand
Always hold it so tightly
Together let us stand
And fight the challenges quietly
We will finally reach the ‘promise land’
And our love will shine so brightly.

TAUBA

Bisimilahi raufu
Mola ulo mtukufu
Waja wako madhaifu
kwako tunakimbilia

Muumba mbingu na ardhi
Twakuomba yako radhi
Tumeacha ya faradhi
Haramuni twajitia

Ya rabbi twarudi kwako
Hatujui tuendako
Na adhabu zilioko
Latifu tuepushia

Na japo kughafilika
Hiyo Ni yetu huluka
Ila alosalimika
Ni yule anotubia

Haramu aina mbali
Tumezifanya halali
Twafanya bila kujali
Jamani twaangamia

Kwanza huo uzinifu
Na yalo mengi machafu
Twafanya bila ya hofu
Aya twazipuuzia

Mola wetu ya latifu
Kwenye qurani tukufu
Ametaja uzinifu
Katu kutokurubia

Pili Ni huo muziki
Kuuacha hatutaki
Wala hatuoni dhiki
Imani zinafifia

Na jambo lingine tena
Ni urongo twaunena
Hatumchi subhana
Ukweli twaukatalia

Wazazi kuwaheshimu
Pia imekuwa ngumu
Kwa sana twawashutumu
Ni vibaya nawambia

Na lingine Ni uizi
Nao pia ujambazi
Vijana mekosa kazi
Madhambini twajitia

Ni mengi mno maasi
Yametutawala insi
Tumkumbukeni qudusi
Kwake yeye kutubia

Jamani turudi nyuma
Tumuogope karima
Ili kwenye pepo njema
Raufu kuturidhia

Kwa dhati tutubieni
Si dhihaka jamanini
Usiku tusimameni
Ghafuri kumlilia

Tena tutieni nia
Madhambi kutorudia
tatupokea jalia
Na peponi kututia

Nimefikia khatima
Na sina budi kukoma
Ni ipi yangu isima
Farwa shariff nawambia

LOVE,A GREAT FEELING

Love is a great feeling
And that is very true
You will only understand its meaning
When it comes to you
Suddenly you will start sneezing
Even if you dont have flu
You will also start grinning
When he stares at you

My happiness is…
Sleeping knowing you are mine
Waking up knowing you are fine
Living life seeing you shine

You are my one and only
With you I never feel lonely
I wanna hold you so closely
And disappear in your world completely

On your chest I wanna sleep
And listen to your hearbeats
In your heart I wanna peep
To ensure theres no deceit
Our love is so deep
And also very sweet

Love is in the air
Its a beautiful feeling I swear
We be such an amazing pair
Messing with you I never dare
Coz losing you is such a scare
I love you here there and everywhere.

PEACE

What is peace?
Sleeping with one eye wide open?
Afraid that our house will be broken
And everything inside stolen
Or…
Staying indoors?
Escaping our foes
Knowing that anytime there will be chaos
No!
Peace is leading a harmonious life
And using knives to cut fruits and not to take lives.
Always bear in mind!
Without peace we are doomed.

Our appearance may vary on the outside
But we are all the same
Lets put our differences aside
Not putting our nation into flame
When we swallow our pride
There will be no one to blame
It’s high time not to hide
Those putting our nation into shame

Women are raped
Taking away their happiness
Parents are killed
Orphans are left in loneliness
Children are tortured
Filling their lives with sadness
All this can be escaped
If we put aside our madness
Peace is precious
Peace is sweet
So let’s be courageous
And stand on our feet
To stop those malicious
Who want to spread heat.

KIPENZI MAMA

Naanza langu shairi,kwa mapozi na madaha.. Nataka kuikariri, niliyonayo furaha..nimepewa na qahari,nakwambia si mzaha..Furaha yenyewe gani? Ni kipenzi wangu mama.

Baada mola karima,na mtume hashimia..Wa kufuata ni mama,nadhani mwanisikia..hivyo tufanyeni hima,mazuri kumtendea..Hata wapande milima, hakuna kama we mama.

Niliyonayo mapenzi, nashindwa kuelezea..Moyo ungekuwa Nazi,basi ningeupasua..Ili kuyaeka wazi, yaliyo kwenye kifua..Uingereza uswazi, hakuna kama we mama.

Wewe Ni fahari yangu,mwanao najivunia..Huburudi moyo wangu,wewe kikufikiria..Huondoka shida zangu,wewe kikuelezea.. Shariani takaungu, hakuna kama we mama.

Hujihisi mi mpweke,mamangu ukiwa mbali..Na natamani niruke,niweko pako mahali..Abadan nisiondoke,niipate mi sahali..Arusha hadi temeke, hakuna kama we mama.

Kikombe tele machozi,mimi hunimiminika..Wala sinayo simanzi,Ila ni kufurahika..kukupata we kipenzi, mama yangu msifika..Lamu na hata kibwezi, hakuna kama we mama.

Hata ‘kijaza kurasa,au kizima kitabu..Maneno sitayakosa,kukusifu we muhibu..Au mbinu za kisasa,zote mi nitajaribu..Canada na ufaransa, hakuna kama we mama.

Cha kukulipa mi Sina,ewe wangu msifika..Ila ahadi nanena,Kuwa utafurahika..Wewe utapaka hina,kwa sana kupumzika..kule India hadi China, hakuna kama we mama.

Na bidii uendazo,ili kunifurahisha..Na kutilia mkazo, mwanao kunisomesha.. Hayo yote si mchezo,taji mi nakuvalisha.. Kampala kalisizo, hakuna kama we mama.

Penzi lingekuwa jani,Basi ningekupa mti..Au Lulu baharini,ningeisaka habibti..Ila kwa yako thamani,nakuombea jannati..Mashariki na kusini, hakuna kama we mama.

Nakuombea mannani,upate umri twawili..Akhera na duniani,uishi kwa njema hali..Na pia kule peponi,uwe na wetu rasuli..Magharibi kaskazini, hakuna kama we mama.

Hapa mwisho nakomea,yanatosha hayo Sasa..Lau nitaendelea,nitazijaza kurasa..Hakika nimetembea,mabara hata Mombasa..Ila sijajionea, mfano kama we mama.

Kama ilivyo desturi,kikomoni nikifika… Mwisho wa langu shairi,jina langu hutamka..Basi ninalikariri,Ni farwatha farshika..Tanga pia Zanzibari, hakuna kama we mama.

TRUE LOVE???

what is love?

There are so many definitions of love.Different people view it in different ways.

Shakespeare said,” love is blind and lovers cannot see.”

Aristotle said,”love is composed of a single soul inhabiting two bodies.”

Furthermore, songwriters have given more than a million definitions on love.All in all,love is a beautiful feeling that makes life more colourful.However, when you try to understand love more deeply,it will leave you confused cuz I believe love is an incomprehensible feeling that can only be understood by those TRULY in love.

And what is this TRUE love?

Is it grabbing her waist, kissing and enjoying all that is enjoyed by married people even before getting married?NO! That is certainly lust,desire and physical attraction exaggerated by the devil.True love is respecting each other and keeping everything halal until the appropriate time, that is getting married.

It is so sad seeing young girls and boys roaming around doing inexplicable things claiming it is love.As far as I am concerned, all these are happening because of the wrong impression about love we get by watching love story movies and the likes.

Open your eyes my dear sisters and stop being taken for granted.Do not allow to be used as door mats being stepped on by everyone.Be expensive and know your worth.

Just imagine being told ‘I love You’ in the halal way.It is very beautiful,isn’t it?

Falling in love before marriage is not at all wrong but what we do with that love is what matters.we obviously cannot control our hearts but when u realize you are in love and cannot control your feelings then marriage becomes compulsory for you.

To wind up,read about the greatest love story of all of prophet Muhammad and Khadija bint Khuwailid,only then will you be able to understand the meaning of true love.One of my favorite singer, native deen says in one of his nasheeds,”we look for stories of love in places dark and cold, when we have a guiding light for the whole world to behold.”Meaning the love story of our beloved prophet and his wife Khadija binty Khuwailid.