RAISE IT HIGHER

Her eyes were redder than roses.She could not control the tears that were flowing continuously down her cheeks.Her anxiety could not be measured by any weighing machine under the sun.Her heart was beating faster than usual.She had killed! Yes she had killed all the negativities and stuck to positivities . Positivities that raised her higher than her goals.Here she is right now! Wearing two things she has been longing to wear for a very long time; a smile and an anchor ear piece.

The whole country was watching her including her mum and all the people who could not wait to see her achieve her goals.The feeling was really inexplicable.She could not at all believe that she has actualized her dream really.The journey was not easy but she decided to be tougher than the challenges she faced.

She fought courageously all the battles that were a great hindrance to her success.she fought her low self esteem that could not let her be proud of whatever she did.When she emerged position one at school,she felt the rest of the students did not work hard, otherwise she might have been the last.When she got good grades,she felt that the exams were very easy that is why she performed well.She did not like it when people praised her,she hated praises because she believed she was not capable of doing anything great.

Consequently,she decided to keep everything to herself.She wrote articles,she wrote poems and locked all of them in her little shelf.She hardly talked as she was afraid people may judge her with the things she was going to say.However,she decided enough is enough.She worked really hard to raise her self esteem.Eventually,she started loving herself.Her world was filled with hope once again and her road became smooth with a few thorns that reminded her she has not reached the end of the journey.

Advertisements

PAKA WALA WATU

Tarehe 13 Agosti 2010 ilikuwa siku ya furaha ghaya kwangu.Ni siku niliyoisubiri kwa raghba ya mkanja kwa siku ayami.Naam! Katu hawakwenda mrama walolonga,mambo ni kangaja huenda yakaja na bila shaka Leo yamekuja.Tena yamekuja kwa kishindo kikuu kilichoibua furaha katika nyoyo za wapendwa wangu.kuolewa Jambo la kheri ebo!

Nyumba ilisheheni nderemo na vigelegele si haba.Watu walifurika furi furi na wengine walizidi kumiminika.kelele za kila aina zilisikika huku na kule zikichanganyika na nyimbo za harusi.mahalati,mashangazi na majirani wote walivaa madera sare yaliyowachukua sawa sawa. walishirikiana bega kwa bega kuhakikisha kuwa mambo yote yanaenda nywee! Ilipofika alasiri mambo yote yalikuwa barabara! Umoja ni nguvu eti!

Muda huo wote mimi nilikuwa chumbani na mpambaji.Mikono yangu ilikuwa ikimetameta kwa heena iliyochorwa kwa ustadi.uso nao usiseme! Nilipojiangalia kiooni tabasamu ilinitoka kwa jinsi nilivyopendeza.ukiona vyaelea vimeundwa.

Tururu! Arafa iliingia katika rununu yangu.Moyo ulinienda mbio na kuyeyuka Kama donge la barafu.ilikuwa arafa ya mume wangu mtarajiwa.Mwanamume mcheshi,mkarimu,mwenye huruma,mwenye mapenzi na mwenye kujali.Japokuwa alikuwa rijali asiyefahamika asili wala fasili yake hilo halikunitia kiwewe.Alikuwa mwanamume aliyeyabadilisha maisha yangu na kuyajaza furaha isiyomithilika kwa hizi siku chache tangu anipose.mmmmh! Kweli alikuwa mwanamume katika sayari ya wanaume.Au ni yale ya wahenga vyote vingaavyo si dhahabu? La! Hapana! Huyu alikuwa tofauti.

Magharibi ilifika na nikah ikafungwa bila pingamizi.Tukawa rasmi mke na mume.wanawake walicheza harusi kwa kuteremea na baada ya hapo mume wangu akanichukua tukaelekea kwake.

Nilipigwa na butwaa nilipofika katika nyumba ya bwana huyo.Lilikuwa jumba la kifahari lenye vyumba kumi na viwili.Vyumba vyote vilikuwa na kufuli isipokuwa kimoja ambacho kilikuwa changu na mume wangu.Hakukuwa na mtu isipokuwa paka wa kila rangi.Niliingiwa na hofu flani moyoni.

“Usishangae mke wangu! Hi yote mali yako.”Alisema yule bwana huku akicheka kicheko cha kutisha.
“mbona jumba kubwa na hakuna anayeishi isipokuwa paka?”Nilimuuliza hali natetemeka hadi ukucha.
“usijali mke wangu! hili jumba ni urithi kutoka kwa baba yangu na hawa paka…..mi napenda paka.”Alinikumbatia nikaipata faraja.

wiki ya Kwanza maisha yalikuwa shwari ya kupendeza.wiki ya pili ilipopiga hodi tu mambo yalianza kwenda shoto.Nilikuwa na hamu na shakawa ya kujua kwanini vyumba vingine vilikuwa na kufuli.Havikuwahi kufunguliwa tangu nifike hapo.usilolijua ni usiku wa giza na kwangu ulikuwa usiku usokucha ila leo niliamua kuukuchisha .

Nilimsubiri mume wangu atoke nikaenda kuchungulia.Loh! niliona kwa mbali mifupa mingi na mafuvu ya vichwa vya binadamu.Hofu ilinivaa!
“uliambiwa usifungue hivyo vyumba ukajitia kichwa kigumu eh.” Nilisikia sauti ila sikuona mtu.
“Ndiyo ni mimi ninayeongea.”Lahaula? ni paka.Mwili ulinisismka,matumbo yakanikatika,kijasho kikanitiririka.

“kafara yako ilikuwa iwe mwezi ujao ila bwana akirudi ntamwambia tuifanye leo.Unaonekana mkaidi sana”
maneno Yale yaliizidisha hofu yangu maradufu.Nifanyeje?
Nilisubiri saa nane ambapo ulikuwa muda wa paka wote kulala nikanyata nyata na kuelekea getini.Niliparaga geti na kupiga mayowe.Bahati ilikuwa upande wangu.Mpita njia alinisikia na kunisaidia kutoka humo ndani.
” Binti! unafanya nini katika hili jumba la paka wala watu?” Aliniuliza msamaria mwema yule.
“Naomba unisaidie nauli nirudi kwetu.” Nililia huku mwili bado wanitetemeka

Nilimsimulia mama yangu kisa kile cha kutisha .Alitamauka hadi ya kutamauka.
“miguu yako imefanya nini mwanangu?” aliniuliza huku macho kayakodoa.Kutahamaki sina vidole vya miguu.sikuligundua jambo hilo nilipokuwa kule.Loh! kumbe walikuwa wameanza kunila kiungo baada ya kiungo bila mimi kutambua.kuanzia hiyo siku maisha yangu yalichukua mkondo tofauti.Nilikataa kata kata kuolewa.Neno ndoa likawa kama jinamizi katika maisha yangu!

ALIIFUFUA NDOTO YANGU

“Duru za kuaminika za zinatuarifu kuwa……”.Ni maneno ambayo si mageni katika masikio ya wengi na lau kuna ambao bado wana shauku ya ninayemzungumzia basi nina hakika mia fil mia lau mutaiskia tu sauti basi mutamtambua.Ndio! lazima mutamfahamu kwasababu ni mtu aliyezigusa na kuyeyusha nyoyo za wengi kwa uchapaji wake wa kazi ulio mahiri na wa kiujasiri.Ni mtu aliyezuumu kulivulia mbali vazi la uoga na kuvaa vazi la ushupavu na ushujaa.vazi alikokataa katakata kulivua liwalo na liwe.Anhaa! si mwingine ni Mohammed Ali.

Ni mtu aliyenitia moyo kuipigania ndoto yangu ya kuwa kama yeye.Mahadhi yake katika utangazaji wake yalinipeleka katika ulimwengu tofauti.Ulimwengu wa wanahabari na uanahabari.Ndoto yangu daima ilikuwa kuwa mtangazaji ila ulifika wakati nikaiona ndoto hiyo ikididimia na kufifia na hatimaye kufa na kuzikwa katika kaburi la sahau.Nuru ilinimulika pale nilipomjua Mohammed Ali na kuvutiwa na utangazaji wake.Ndoto niliyokuwa nimeizika siku ayami ilifufuka.Tena ilifufuka kwa kasi na ari mpya.utangazaji uliniingia katika damu na ndipo nikaamua kujifunga kibwebwe na kuifukuzia ndoto yangu.Bila shaka Mohammed Ali ALIIFUFUA ndoto yangu!

Mohammed Ali ,shababu aliyetokea isiolo alikuwa mwanahabari katika vituo vingi nchini.Aidha yeye ndiye muanzilishi wa kipindi cha jicho pevu.Kipindi ambacho kwamba kilifungua wengi macho na kuueka ukweli peupe.Wengi walimchukia kwa kuwa waliazirishwa kutokana na mambo yao ya kikatili na kifasiki.Ukweli unauma ebo! ila wengi zaidi walimpenda na kumuenzi kwa kuwaletea ukweli uliokuwa umefichwa na kufinikwa gubi gubi.

Licha ya kufanikiwa vilivyo katika ‘career’ yake, Mohammed Ali aliandamwa na vitisho aina aina.kila kipindi alichoazimia kupepurusha hewani kilisindikizwa na mirunduko ya vitisho. Hata hivyo,hilo halikumtia kimbimbi kwani lengo lake lilikuwa moja, ‘ kuutoa ukweli na kukomesha maovu na waovu’ ,na naam alifanikisha.walilonga penye nia pana njia.

Mohammed Ali aliamua kutia nanga katika safari yake ya uanahabari ila historia aliyoiacha, imeandikwa kwa wino madhubuti usiofutika kwa kifutio wala maji.Vilevile taswira na picha alizoziacha vichwani mwa watu sidhani kama zitafutika abaadan kataan,kuche kusiche.

Shababu alo jasiri,na tena mchapakazi
Na hilo liko dhahiri,kulikanusha siwezi
Alizitoboa Siri, ukweli kuweka wazi
Madafu yote nakiri,ila moha ndio nazi

SWAHABA MCHESHI

Ulimwengu umesheheni watu wenye hulka tofauti tofauti.wapo wacheshi,wachangamfu,wapole,wanyamavu na wengineo wengi ila miongoni mwa wacheshi ulimwenguni naweza sema Nuayman ibn amr Katia fora.

Nuayman alikuwa swahaba aliyetokana na watu wa Banu an Najr katika mji wa Madina.Alifunga pingu za maisha na dada yake Abdurahman ibn Awf na hili Ni thibitisho tosha ya jinsi gani alivyokuwa karibu na mtume swalla llahu alayhi wasallam.Alipigana vita vingi miongoni mwavyo ikiwa Ni
vita vya Badr,uhud na khandaq .

Naam, kama nilivyotangulia kusema kuna watu wenye hulka aina ainati duniani na hizo hulka aghlabu huwa vitambulisho vya watu tofauti tofauti.Nuayman alikuwa maarufu na alitambulika sana kutokana na tabia zake mbili_ unywaji pombe na kufanyia watu utani na kuwachezea shere.Eti nini😳??? Naam ni Kama ulivyoelewa.Licha ya tabia zake hizo mbili, alikuwa kipenzi cha mtume na mtume alifurahishwa hadi ya kufarihishwa na utani wake.Nuayman alijifunga kibwebwe kujaribu kadri alivyoweza kuacha pombe ila ilimuia vigumu mno.

Alipigwa mboko mara mbili kutokana na unywaji wake wa pombe.Umar alighadhibishwa mno na tabia hiyo na akasema kwa ghamidha kuu, “Mungu akulaani.”mtume alimskia umar na kumkanya papo hapo kwa kumwambia, “la! usifanye hivyo.Hakika anampenda Allah na mtume wake.Dhambi haimueki mja nje ya jamii na huruma iko karibu na wenye kuamini.”Ama kwa hakika, hili linatudhihirishia ya kwamba tusiwabeze ,kuwabeua wala kuwachukia wale wanaofanya madhambi.Mui hui mwema ebo!

Kuna visa vingi vya utani alivyofanya Nuayman na kuwaacha watu katika vicheko vya kuvunja mbavu.Siku moja Nuayman alienda sokoni na kuona vyakula vitamu vya kudondosha mate.Akaona naam! Hii ni fursa adhwimu ya kufanya vitimbi vyake .Aliagizia chakula na kumpelekea mtume Kama zawadi.Mtume alijawa na furaha ghaya na kula chakula hicho pamoja na familia yake kwa bashasha iso mfano.Muuzaji alidai pesa zake na Nuayman akamuelekeza kwa mtume.mtume alishangazwa si haba na kumuuliza Nuayman, ” si ulinipa Kama zawadi?”
“Nilidhani utakipenda chakula hichi ndio maana nikakuletea ila mimi sina hata senti moja mfukoni.” Alisema Nuayman.
Mtume alicheka Sana nao maswahaba wakajiunga katika kucheka huko.Nuayman aliona faida mbili katika hili.Mosi,mtume na familia yake walifurahikia chakula.pili,waislamu waliteremea kwa utani wake.

Si hayo tu.Yapo mengi aliyoyafanya Nuayman yaliochekesha watu na nusra kuvunja mbavu zao.ummu salama aelezea katika hadithi moja kuwa,Abubakar alienda na maswahaba na Nuayman akiwa miongoni katika safari ya kibiashara huko Busra.kila mmoja alipewa kitengo chake Cha kazi na kitengo Cha kuganyiza chakula kikamuangukia suwaybit ibn Harmalah.An-Nuayman alihisi njaa na kumsihi suwaybit ampe chakula.suwaybit akamwambia, ” sikupi chakula mpaka Abubakar anipe ruhusa.”
” Wajua ntakufanyia nini?” Nuayman aliendelea kumuonya ila Nuayman alitia maskio nta na kukataa kuskia la mwadhini wala la mteka maji mskitini.

Nuayman aliamua kumfundisha adabu suwaybit 😂.Alienda guu mosi guu pili hadi katika kundi la waarabu na kuwaambia, “je munataka mtumwa mwenye nguvu,shababu na aliyejengeka kisawa sawa?”
“Ndio” waliitikia waarabu.
“Ila ana ulimi mwepesi na mtakapomchukua atakataa na kusema kuwa yeye ni huru ila musimsikize abaadan kataan!”
Wakakubaliana, waarabu wakalipa ‘qalais’ kumi na kumchukua suwaybit.suwaybit alipiga ukwenzi huku akisema yeye ni mtu huru lakini wapi,waarabu walimbeba hobela hobela na kwenda naye.

Abubakar alipata habari na kuja mbio.Akawaelezea wanunuzi kuwa suwaybit ni mtu huru na kuregeshewa pesa zao.Abubakar, suwaybit na Nuayman walicheka sana baada ya tukio hilo la kuvunja mbavu.Habari zilisambaa Kama mto wa nyika na kufika Madina.Mtume na maswahaba zake aidha walicheka sana walipopata habari hizo.mtume alichukulia vichekesho vyake Kama burudani na ucheshi.Huu ukiwa uthibitisho mwingine kuwa uislamu si dini ngumu kama inavyochukuliwa na wengi.Uislamu ni dini rahisi,ya kupendeza na inayohimiza watu kufurahishana na kueneza tabassam katika nyuso za wengine.

Matukio hayajaisha.kama mbavu zimevunjika,ziunge ujitayarishe kucheka zaidi😂. wakati wa wa uthman in Affan, maswahaba walikuwa msikitini wakamuona Makhramah ibn Nawfal,mzee wa takriban miaka mia na hamsini.Alikuwa kipofu na asiyejiweza.Alitaka kujisaidia na maswahaba wakajaribu kumzuia asijisaidie msikitini.Nuayman alimchukua Kama alivyoagizwa na kumpelekea ili ajisaidie.Alimpeleka wapi!? Mita chache tu na pale alipokuwepo_ ndani ya mskiti bado.watu wakapiga kelele asijisaidie pale naye Nuayman akatimua mbio.mzee alighadhibika Sana na kuuliza aliyemfanyia vile akaambiwa ni Nuayman.
” Nikimpata Nuayman nitamcgaraza kwa bakora yangu,” alisema mzee kwa ghamidha.

Fursa nyingine ilijitokeza kwa Nuayman.Nuayman alimuona uthman akiswali.uthman alikuwa hatingisiki wala hababaishwi na chochote akiwa ndani ya swala.Nuayman alibadilisha sauti na kwenda kumwambia mukramah kuwa Uthman ndiyo Nuayman.Mukramah alimpiga Sana uthman mpka damu ikamchuruzika.watu wakapiga mayowe wakisema ” huyo Ni amir al- mu’minin.”
Watu wakataka kwenda kumleta Nuayman uthman akawakataza.Licha ya majeraha na maumivu aliyoachiwa kwa kipigo kikali, uthman alicheka Sana

Nuayman aliishi hadi Zama za muawiyyah ambapo kulitokea fitna iliyomtia huzuni kubwa na kuanzia wakati huo alipoteza vicheko na utani wake.

Bila shaka, Allah amewaumba viumbe wake na tabia tofauti tofauti.Al muhimu ni kuishi pamoja kwa mapenzi,itifaki,kutambua hulka za wenzetu na kutowadharau au kuwahukumu wale wanaotenda dhambi.Hakika Allah ndiyo al- hakim,Al- ghafur,Al-rahim.

UTAMADUNI PWANI

‘lirudi toka ulaya,nilikokuwa kazini
‘litanda furaha ghaya, kufika tena nyumbani
‘lipokewa kwa kayaya, ‘lipotua uwanjani
Utamaduni wa pwani,huamsha waleleo

Rafiki na familia, ‘lifurika furifuri
Tayari kunipokea, kwa nyimbo na mashairi
Vifijo nderemo pia,kwa Sana vilishamiri
Utamaduni wa pwani, huamsha waleleo

Nilipofika nyumbani,mambo yote ni murua
Miti ya asumini,nayo miti ya vilua
Imepandwa kwa makini, katika wa nyumbani ua
Utamaduni wa pwani, huamsha waleleo

Na ndani nilipongia,harufu zilishadidi
Harufu za kuvutia,Kama vile za waridi
Kwa makini kusikia, kumbe harufu za udi
Utamaduni wa pwani, huamsha waleleo

Niloungoja wakati, hakika uliwasili
Muda wa maakulati,maakulati yalo aali
Za ukwaju sharubati,na ulojazwa nazi wali
utamaduni wa pwani, huamsha waleleo

Kiangalia pembeni,mate yalinidondoka
Vyakula vilisheheni,na samaki wa kupaka
Na vitoweo laini, ‘lipikwa vikapikia
Utamaduni wa pwani, huamsha waleleo

Tulikula kwa pamoja, njaa zetu kushtaki
Katika sinia moja,na tena kwa intifaki
Niliipata faraja,ilo kubwa sidhihaki
Utamaduni wa pwani, huamsha waleleo

MAISHA CHUO KIKUU

Kuna jambo laniwasha,na kunikera mtima
Ninataka kuwapasha,na munifahamu vyema
Sio jambo la kuzusha,Ni la hakika nasema
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

Wazazi ‘mejitahidi,kukulea kwa nidhamu
Nawe ukawaahidi,kuwa utajiheshimu
Ukaongeza zaidi,hutopoteza fahamu
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

‘mekuja toka nyumbani,hujui ‘boifurendi’
Leo ‘metokea nini,wavutwa na peremendi
Hata haya hauoni,na darasani huendi
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

Nyumbani ulipoketi,vyema ulijisitiri
Leo viminisiketi,watembea kwa fahari
Wavaa nguo za neti, mwili wako wadhihiri
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

Hijabu umeiasa, huivai asilani
Unafuata usasa,penseli na vimini
Na haya umeikosa,wajipamba Kama jini
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

Ulikuwa huyataki,mambo ya kujipodoa
Leo vilipustiki,tundu nyingi watoboa
Masikio hutosheki,mwatoboa mpaka pua
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

Kuswali ‘ mekuwa shida,qibla umekisahau
Unasema huna muda,unaleta na dharau
Moto ni mkali dada,tuzindukeni wadau
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

Kwa mipaka tangamana,na wote ajinabii
Jambo la kuhagiana,hilo kwao usitii
Na mikono kupeana,mola wetu haridhii
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

‘siwe chombo mwili wako,kila mtu atumie
Ipandishe hadhi yako,nafasi ‘siwapatie
Wakitaka Shari kwako,hao watu wakimbie
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

Hebu usiwe rahisi,ukajishusha thamani
Wala ‘siwape nafasi,ukabaki majutoni
Hao wanoitwa fisi,ni hatari si utani
Chuo kikuu pasiwe,pa kujifunza muozo

Mwishoni nimefikia,kwaherini waungwana
Mola ‘kitupa afia,tutazidi kujuzana
Jina mnaulizia? Naona mnanongona
Farwa Shariff nawambia,in shaa Allah tutaonana

UMENIACHIA DONDA

Damu yanitiririka,ja maji ya mchirizi
Na wala sijakatika,ni mawimbi ya simanzi

Umeniachia donda,liso dawa liso tiba

Hainitoki mkononi,wala kwenye langu guu
Yamiminika moyoni,kwa yalonifika makuu
Umeniachia donda,liso dawa liso tiba

Nilikupa wangu moyo,bila shaka bila hofu
Ila roho ulo nayo,umeniachia kovu
Umeniachia donda,liso dawa liso tiba

‘likuona almasi,unangara kama taa
Kumbe mwenzangu ni fisi,waua bila vifaa
Umeniachia donda,liso dawa liso tiba

Roho yako ni nyeusi,huna chembe cha huruma
Una mno ubinafsi,ulotenda yaniuma
Umeniachia donda,liso dawa liso tiba

‘mepata funzo hakika,mapenzi ‘mekuwa sumu
‘mebaki kuhuzunika,kwa sana najihukumu
Umeniachia donda,liso dawa liso tiba