MY INK✒

Advertisements

WALIMU NDIYO PEINTI

Natoa zangu salamu,walimu nisikizeni
Nashika yangu kalamu,nilivyofunzwa zamani
Alinifunza mwalimu,kuishika Kwa makini
Hivyo natunga nudhumu,Kwa furaha ya moyoni
Kama maisha baiti,walimu ndiyo peinti

Chekechea tukianza,hatujui kuandika
Mwalimu anatufunza,jinsi kalamu kushika
Na Tena anatutunza,tusije kuhangaika
Kwa pamoja tunacheza,sote tunafurahika
Kama maisha baiti,walimu ndiyo peinti

Lingine la kushangaza,Ni kubwa yao subira
Mno mi hunipendeza,ilivyo yao busara
Sichoki kuwapongeza,hata milioni mara
insha’Allah mola muweza,’tawazidisha kungara
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Bado tupo chekechea, sehemu ya mitihani
Haja wamejiendea, watoto surualini
wengine wajililia, wataka kwenda nyumbani
Mwalimu huvumilia,hayo yote maskini
Kama maisha baiti,walimu ndiyo peinti

Shule ya msingi pia, walimu hujizatiti
Elimu kutupatia,sayansi na hisabati
Masomo yote sikia,hufunza Kwa mikakati
na bidii wakatia,tupate cha thamani cheti
kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Mwenendo wenye heshima,tabia nayo nidhamu
Hawakuziacha nyuma,wapenzi wetu walimu
Ila ‘mesimama wima,kutuongoza Kwa hamu
Kwa dhati Mimi nasema, walimu watu muhimu
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Kiendelea Zaidi,huko shule ya upili
Walimu wenye fuadi,mazito kuyahimili
Wanafunzi wakaidi,vilivyo huwakabili
Ili wapate faidi,Kwa elimu ilo aali
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Sitoipata nafuu,lau hapa nitakoma
Walimu chuo kikuu,Ni muhimu mi nasema
Wametufunza makuu,safarini kutokwama
elimu nyanza za juu,kiurahisi twaisoma
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Nao walimu wa dini, kibwebwe wamejifunga
kutufunza Kwa makini,na kututoa ujinga
Elimu yake manani, kuswali nako kufunga
Na mengi yaso kifani,ili tuupate mwanga
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Ni ufunguo elimu,Kwa maisha yalo aali
Hivyo kama si walimu, tungekuwa mbaya hali
Ila maisha matamu, matamu kama asali
Kwa hivyo tuwaheshimu,sote ala kulli hali
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Mwa walimu mikononi,watu wengi ‘mepitia
Mashuhuri duniani,manasi na injinia
Hivi daktari gani,darasani hakungia
wanayo kubwa thamani, walimu nawasifia
kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Nimeivuka bahari, nikaenda ufuoni
Nimelishuka na gari,nimefika kituoni
Ila naona usiri,kalamu kueka chini
Walimu watu wazuri,’metutoa ujingani
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Japo uzito naona,kitabu changu kufunga
Nina mengi ya kunena,kama tembe za mpunga
Ila muda nauona, umeenda na kusonga
Jina langu waungwana,farwa shariff nilotunga
Kama maisha baiti,walimu ndiyo peinti

It is really hard to believe
To believe that you are gone
You disappeared quitely
Just like how water evaporates
Or
like how a naughty boy sneaks out of the house in the middle of the night

I tried so hard to stop you
And
I tried so hard to embrace you
But
You pushed me away
And
Went far away from me

Don’t I deserve you?
Or
Don’t I have enough qualifications to get you?
I doubt
I believe it’s just a matter of time
And
I believe you will one day come back to me
I will eagerly wait for you
Just like how a student waits for his final exam results
But
I will not just wait
I will work extra hard
And
I will struggle to get you back
As I wait

I will collect the broken glasses
And
Make up a beautiful vessel
Who said a broken glass can never be repaired?

~The shattered dream.

BABA AU MAMA

Mwana 1
Ndugu yangu vipi hali,natumai u mzima
Namshukuru jalali, kwani mi nipo salama
Ila nina langu swali,linanikera mtima
Kati ya baba na mama,yupi mwenye kubwa hadhi?

Mwana 2
Mimi ndugu sina neno, namshukuru wadudi
Ila Kwa yako maneno,yamenigusa fuadi
Nakujibu Kwa mifano,ya mafundisho ya jadi
mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Kwanza Kwa miezi tisa,kakubeba Kwa machungu
Hivyo vingi mno visa,hakukuavya ndu’ yangu
Aliyapata mikasa,hakumkufuru Mungu
Mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Mwana 1
Hilo sikatai ndugu,himila aliilea
Ila ‘kileta vurugu,baba ndiyo huumia
Mara ywataka njugu, biriani na bajia
Kati ya baba na mama,yupi mwenye kubwa hadhi?

Mwana 2
Ndugu wanifurahisha,Kwa hoja zilo dhaifu
Mama zogo akizusha,hata ‘kitaka barafu
Huwa anasikitisha,kwa mapana na marefu
Mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Mwana 1
Mama humkera baba,ataka vitu vya ghali
Ni vingi wala si haba,na vingine vya muhali
Wala haudhiki baba,huleta bila kujali
Kati ya baba na mama,yupi mwenye kubwa hadhi?

Mwana 2
Nicheke au nilie,hoja finyu za uongo
Nenda ukaulizie,hiyo bei ya udongo
Usinichafue mie,nikaja kupiga gongo
Mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Na ni tisa hayo yote,kumi ni huko kuzaa
Alienda mbio zote,Kwa kusimama na kukaa
Na huo uchungu wote,si mzaha ni balaa
Mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Ndugu utanuna sana,Ila ukweli nasema
Huo uchungu wa mwana,Aujuae ni mama
Shuka mabonde Kwa sana, upande pia milima
Ila jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Mwana 1
Sijanuna swahibia,Nina hoja mpwito mpwito
Hiyo bili fikiria,na gharama za mtoto
Baba atagharamia,si mchezo ni uzito
Kati ya baba na mama,yupi mwenye kubwa hadhi

Ndugu sikiliza hoja,ilo nzito na Kali
Uchungu wa mara moja, angalau ni sahali
Kisha hupata faraja,maisha yakawa aali
Kati ya baba na mama, yupi mwenye kubwa hadhi

Mwana 2
Lahaula ndugu mpenzi,hebu kuwa na haruma
usicheze na mazazi,Kwa ukweli yanauma
Ni roho ya ujambazi,hiyo yako mi nasema
Mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Umesahau naona,kwamba Kuna na malezi
Hawakukosa walonena,kulea kunao kazi
Hivyo fikiria tena,ubongo ueke wazi
Mbona jibu lipo wazi, mama ana hadhi kubwa

Kiwa usiku hulali,anayekesha Ni mama
Baba bila ya kujali,alala akikoroma
Mama hata Kula hali,ahofia una homa
Mbona jibu lipo wazi, mama ana hadhi kubwa

Mwana 1
Wewe wajifanya gwiji,na wa kushindana bingwa
Ila gharama za uji,nazo pesa za maziwa
Upande wako mi siji,baba ndiye wa kuungwa
Kati ya baba na mama,yupi mwenye kubwa hadhi?

Lingine Ni hiyo Karo, shule mwana akianza
huwa inaleta kero,hela zote kumaliza
Na haleti mgogoro,baba kibwebwe hukaza
Kati ya baba na mama, yupi mwenye kubwa hadhi?

Mwana 2
Huna ufikiriacho,Ila pesa na gharama
Hebu yafungue macho,Kwa vizuri kutazama
Faida ni kochokocho,ukimheshimu mama
Mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Twende mafunzo ya dini,mno yamesisitiza
Na hapa kuwa makini,haya tunayoelezwa
Ushindani ni wa nini,na chuki kuieneza
Mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Ni vyema kuwaheshimu, wazazi wote wawili
‘mesisitiza karimu,Kwa hilo tia akili
Kuwatenga ni haramu,liko mbali na halali
Mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Na hata hivyo lakini,mama ‘mepewa daraja
na hakuna walakini,ni tatu wala si moja
Ni amri ya manani, kwetu sisi wake waja
Mbona jibu lipo wazi,mama ana hadhi kubwa

Mwana 1
Ndugu nimekuelewa,tena bila ati ati
Pongezi wafaa kupewa,Kwa sana kujizatiti
Hoja zako ziko sawa,mama ni mgongo uti
Mama daraja tatu,na ya nne ndio ya baba😊

HONGERA

Nashika yangu kalamu,kutema zangu hisia
Nabaki kutabasamu, kwa ayamu kufikia
Ni mipango ya karimu,kwenye ndoa kuingia
Hongera dada hongera,heri njema kupokea.

Namshukuru qahari,siku njema kutujia
Ni furaha na sururi,posa yako kupokea
Yote yaliyo ya Shari, mola ‘takuondelea
Hongera dada hongera, heri njema kupokea.

Ni amri ya wadudi, kwetu Sisi wake waja
Alianza muhammadi, kumuoa bi khadija
Na Sisi hatuna budi, kwani kwetu ni faraja
Hongera dada hongera,heri njema kupokea

Jambo hili si ajabu,bali ni la kheri Sana
Lilianza Kwa mababu, mtume na wake wana
Wakafuata shababu,matabii na tabiina
Hongera dada hongera,heri njema kupokea.

Uzuri wa Sura yake,ameshinda mbalamwezi
Yapendeza akhlaq yake,ni pongezi kwa wazazi
Haswa huyo mama yake,kwa hayo mema malezi
Hongera dada hongera,heri njema kupokea

Unaenda kutimiza,nusu ya dini dadangu
Hilo amelihimizia, mtume na bwana Mungu
Sichoki kukupongeza,Kwa dhati ya moyo wangu
Hongera dada hongera,heri njema kupokea

Tupige vigelegele,Kwa sana kufurahika
Arusa awekwe mbele,na taji kumtundika
Na juu kwenye kilele, furaha yetu kufika
Hongera dada hongera,heri njema kupokea

Leo sote tunacheza, furaha imetujaa
Binti twakupongeza,mschana mwenye waswaa
maisha ya kupendeza,ya kungara kama taa
Akupe mola mueza,usimamapo na kukaa

MATERIALISM

We are obsessed
Obsessed with the theme of materialism
Drowning in deep sea of materialism
Our minds are filled with nothing
But the thoughts of acquisitiveness

Slaves of desires we have become
Our greatest aspiration being
Owning this
And
Owning that
Believing that happiness is only found in the riches
Expensive possessions
And
Luxurious lives
But do we eventually find what we want in materialism?

We endeavour to fill our houses with
Expensive gadgets
And
Fashionable possessions
But by the time we realize
We are on our death beds
Or
we have grown too old to recognize fashion
Too old to enjoy what we’ve spent our lives stockpiling
Only then do we realize that
Material things do not speak nor talk
Spiritual values do!

GUEST POST

Swahiba nawatamani

Moyo wanipaparika
Nataka kukuambia
Midomo yamebanika
Nimebaki nakulia
Mikono yatetemeka
Najaribu kwandikia
Risala ikitumika
Uisome swahibia

Moyo unasononeka
Nakutamani swahibu
Mwili medhoofika
Mpaka napata tabu
Hata kama wasikika
Bado mie sijatubu
Nahisi huko kufika
Nikupikie kababu

Leo lipi menipata
Mpaka hivi nalia?
Nakumis kama bata
Natamani kukimbia
Ama nipande skuta
Kuja kukusalmia
au niruke ukuta
Swahiba kukwangalia

Si dhihaka nisemayo
Ni huzuni nasikia
Masiku ni hayohayo
Mbio yanajipitia
Sitamani niwe nayo
Mambo yote ya dunia
Ila tabia nijuayo
Yako Farwa nisikia

Kalamu imevunjika
Siez Kuendelea
Na wino watiririka
Kartasini kuingia
Na mimi nahuzunika
Kwaheri kukuambia
Jina langu kitamka
mimi wako farhia

Farhiya zubeir