MMUMSA ❤

Iwe juu yenu amani,na za mwenyezi rehema
Mabinti na mabanini, natumai mu wazima
Shukurani kwa mannani,kwa kutupa afya njema
Vyote vikiwa ni vyama, mmumsa imeshika namba

Wino mwingi naujaza,kwenye kikalamu changu
Kuyaacha sitoweza,yaliyo moyoni mwangu
Lazima kuyaeleza,muyajuwe wenzi wangu
Vyote vikiwa ni vyama,mmumsa imeshika namba

Udugu alohimiza, mtume wetu hashimu
Vizuri katueleza,si wa peke yake damu
Ni jambo la kupendeza, kushikana isilamu
Vyote vikiwa ni vyama, mmumsa imeshika namba

La msingi letu lengo,ni kudumisha udugu
Na kuyaziba mapengo,bila kuleta vurugu
Kulisimamisha jengo,la dini ya bwana Mungu
Vyote vikiwa ni vyama, mmumsa imeshika namba

Kinatuleta pamoja,chama hiki kilo aula
Kinatuhimiza waja, kumjua wetu mola
Pia twapata faraja,yakitufika madhila
Vyote vikiwa ni vyama, mmumsa imeshika namba

Imetuunganisha kamba,ilo thabiti na ngumu
Hata ‘kitujia simba,au nyoka mwenye sumu
Au wa majini mamba,kuikata ni vigumu
Vyote vikiwa ni vyama, mmumsa imeshika namba

Pamoja twafurahika,furaha iso kifani
Kila tukijumuika,ni faraja si utani
Ni chama cha kusifika,akibariki mannani
Vyote vikiwa ni vyama, mmumsa imeshika namba

Ni moja yetu kabila,kwa mno twajivunia
Kabila isio ila,ya dini isilamia
Zisizo maana mila,zote twazikatalia
Vyote vikiwa ni vyama,mummsa imeshika namba

Twakuomba Mola wetu,mahabba tuzidishie
Udumu udugu wetu,haja zetu tukidhie
Zote tofauti zetu,shimoni tuzifukie
Vyote vikiwa ni vyama, mmumsa imeshika namba

Tuzidi kushikamana,na ndugu tupendaneni
Huruma kuoneana,kinyongo tuondoeni
Na mikono kushikana,kupelekana peponi
Vyote vikiwa ni vyama, mmumsa imeshika namba.

Nimefikia mwishoni,shukurani Kwa rauf
Kalamu naweka chini,naiweka bila hof
Jina langu ikhiwani, ni Farwa binti Shariff
Vyote vikiwa ni vyama, mmumsa imeshika namba

Advertisements

UKIMWI NI JAMBO ZITO

Limetutawala zimwi,tena lenye sumu kali
Munalifahamu zimwi?,linalodhoofisha hali
Si lingine ni ukimwi, ugonjwa usiojali
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Machozi yatiririka,tena njia mbili mbili
Matumbo yanikatika,kwa ilivyokuwa hali
Sina budi kuandika, kuandika yalo kweli
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Ukimwi unasambaa,kama moto wa nyikani
Wanaojiona kung’aa,huingia hatarani
Anasa walozivaa,huwatia mashakani
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Ukimwi gonjwa hatari,linatesa na kuua
Linachoma kama nari,ni nani asiyejua
Kwa hiyo ishi vizuri, maisha yalo murua
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Unajiona kidume,husikii la mwadhini
Leo upo na mwatime, kesho sijui ni nani
Au ni yule salame,ulomkuta shuleni
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Kina binti nanyi pia,tamaa zimewanasa
Maisha mwafurahia,zimewalevya anasa
Mukishaonyeshwa mia,munashindwa kupepesa
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Salimu kakupa gari,Ali kakuita hani
Na yule naye omari,kakupeleka saluni
Huo sio ufahari,unajishusha thamani
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Ukiwa kichwa kigumu, ukimwi upo njiani
Maisha ‘takuwa sumu,yakutoe furahani
Itakupotea hamu,ya kuishi duniani
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Wamezimaliza hela, Kwa madawa kununua
Mwisho wanabaki bila,fikira zawasumbua
Zimewaishia hila,wabaki ‘tungelijua’
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Wengine wetu wendani,walelewa na wazazi
Wamebaki vitandani,hawawezi ‘fanya kazi
Na wazazi masikini,wawalea kwa majonzi
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Mapenzi kabla ya ndoa,tujaribu kuepuka
Ili gonjwa kuondoa,au japo kupunguka
Na wale waliooa,uaminifu kushika
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Jambo moja mufahamu,musilete malumbano
Kuna kusambaza damu, au kudungwa sindano
Kuzijua ni muhimu,njia maarufu mno
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Hivyo tuweni makini,kwa njia nilizotaja
Tusijifanyeni duni,tuzindukeni waja
Tuishini kwa amani,tusiikose faraja
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

Kwa walioathirika,nawapa yangu nasaha
Tamaa ‘sije katika,mukaikosa furaha
Elekeeni kwa rabuka,gonjwa ‘siwape karaha
Ukimwi ni jambo zito,ni zito kushinda nanga

BABU NA MWANA


MWANA

Shikamoo wangu babu
Kukusalimu wajibu
‘Metuamuru wahabu
Heshima kuwapatia

BABU
Marahaba ya kijana
Habari za tangu jana
‘mefurahi kukuona
Kwako mi najivunia

MWANA
Za tangu  Jana ni njema
Nami pia ni mzima
Sina panaponiuma
Namshukuru jalia

BABU
‘Mefurahi kusikia
Kuna mambo ainia
Nataka kukuambia
Nakusihi zingatia

MWANA
Mimi nimemakinika
Tayari kunufaika
Busara yako hakika
Mimi naiaminia

BABU
Kwanza jambo lilo aula
Muogope wako mola
Usiziache zote swala
Madhambini kajitia

Shikilia sana dini
Iwe thabiti imani
‘kiondoka duniani
Pema upate shukia

Pili hao marafiki
Wengine ni wanafiki
Wakifanya ufasiki
Siwaandame sikia

Na wengine ni wahuni
‘Takutia hasarani
Wakushushe na thamani
Mwishoni ukajutia

Kwa hiyo jiweke mbali
Uyafanye ya halali
Umridhishe jalali
Na wazazi wako pia

Rafiki wa kufuata
Ni yule aso matata
Vitabu huvikamata
Na bidii akatia

Na pia hiyo adabu
Ishikilie shababu
Utaziepuka tabu
Maisha’tafurahia

Nisikilize ghulamu
Wazazi kuwaheshimu
Hilo ni jambo muhimu
Mola kalihimizia

Roho yako iwe Safi
Na laini kama sufi
Mama ‘simwambie uffi
Radhi akakukatia

Na ndugu zako wapende
Usijifanye afande
Kuwapiga kwa makonde
Chuki ukajijengea

Kiunge sana kizazi
Uyajenge na mapenzi
Watu wako uwaenzi
Ni muhimu familia

Haya ukiyafuata
Kweli utametameta
Utangara kama nyota
Katika hini dunia

MWANA
Nimekusikia babu
Hekima yako ajabu
Wala sioni sababu
Maneno kupuuzia

Tafuata hima hima
Yote ulioyasema
Nitashika yalo mema
Maovu kuyakimbia

MOYO WANGU WAKUITA

Mikono yatetemeka,kama nilo na baridi
Nashindwa na kuandika,Ila natia juhudi
Moyo umesononeka,ulipokosa kurudi
Moyo wangu wakuita, umechoka na upweke

Umechoka na upweke,moyo wangu wakuita
Au sijui niruke,zote mita kilomita
Niwe nawe ‘siondoke,Kwa amani sio vita
moyo wangu wakuita, umechoka na upweke

Kwa kweli napata shida,Kwa kuwa mbali na wewe
Naona husongi muda,hii saa naipiga jiwe
Na hata nikanywa soda,hainizimi kiwewe
Moyo wangu wakuita, umechoka na upweke

Nashindwa hata kulala,nakufikiri habibi
Na hakishuki chakula,mayai hata vibibi
Ila namuomba mola,akulinde wangu hubbi
moyo wangu wakuita, umechoka na upweke

Nikizitazama picha,tulizopiga mpenzi
Ninashindwa kuyaficha,yanishukayo machozi
Kila refu lina ncha,Ila hili sijiwezi
Moyo wangu wakuita, umechoka na upweke

WALIMU NDIYO PEINTI

Natoa zangu salamu,walimu nisikizeni
Nashika yangu kalamu,nilivyofunzwa zamani
Alinifunza mwalimu,kuishika Kwa makini
Hivyo natunga nudhumu,Kwa furaha ya moyoni
Kama maisha baiti,walimu ndiyo peinti

Chekechea tukianza,hatujui kuandika
Mwalimu anatufunza,jinsi kalamu kushika
Na Tena anatutunza,tusije kuhangaika
Kwa pamoja tunacheza,sote tunafurahika
Kama maisha baiti,walimu ndiyo peinti

Lingine la kushangaza,Ni kubwa yao subira
Mno mi hunipendeza,ilivyo yao busara
Sichoki kuwapongeza,hata milioni mara
insha’Allah mola muweza,’tawazidisha kungara
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Bado tupo chekechea, sehemu ya mitihani
Haja wamejiendea, watoto surualini
wengine wajililia, wataka kwenda nyumbani
Mwalimu huvumilia,hayo yote maskini
Kama maisha baiti,walimu ndiyo peinti

Shule ya msingi pia, walimu hujizatiti
Elimu kutupatia,sayansi na hisabati
Masomo yote sikia,hufunza Kwa mikakati
na bidii wakatia,tupate cha thamani cheti
kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Mwenendo wenye heshima,tabia nayo nidhamu
Hawakuziacha nyuma,wapenzi wetu walimu
Ila ‘mesimama wima,kutuongoza Kwa hamu
Kwa dhati Mimi nasema, walimu watu muhimu
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Kiendelea Zaidi,huko shule ya upili
Walimu wenye fuadi,mazito kuyahimili
Wanafunzi wakaidi,vilivyo huwakabili
Ili wapate faidi,Kwa elimu ilo aali
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Sitoipata nafuu,lau hapa nitakoma
Walimu chuo kikuu,Ni muhimu mi nasema
Wametufunza makuu,safarini kutokwama
elimu nyanza za juu,kiurahisi twaisoma
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Nao walimu wa dini, kibwebwe wamejifunga
kutufunza Kwa makini,na kututoa ujinga
Elimu yake manani, kuswali nako kufunga
Na mengi yaso kifani,ili tuupate mwanga
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Ni ufunguo elimu,Kwa maisha yalo aali
Hivyo kama si walimu, tungekuwa mbaya hali
Ila maisha matamu, matamu kama asali
Kwa hivyo tuwaheshimu,sote ala kulli hali
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Mwa walimu mikononi,watu wengi ‘mepitia
Mashuhuri duniani,manasi na injinia
Hivi daktari gani,darasani hakungia
wanayo kubwa thamani, walimu nawasifia
kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Nimeivuka bahari, nikaenda ufuoni
Nimelishuka na gari,nimefika kituoni
Ila naona usiri,kalamu kueka chini
Walimu watu wazuri,’metutoa ujingani
Kama maisha baiti, walimu ndiyo peinti

Japo uzito naona,kitabu changu kufunga
Nina mengi ya kunena,kama tembe za mpunga
Ila muda nauona, umeenda na kusonga
Jina langu waungwana,farwa shariff nilotunga
Kama maisha baiti,walimu ndiyo peinti

It is really hard to believe
To believe that you are gone
You disappeared quitely
Just like how water evaporates
Or
like how a naughty boy sneaks out of the house in the middle of the night

I tried so hard to stop you
And
I tried so hard to embrace you
But
You pushed me away
And
Went far away from me

Don’t I deserve you?
Or
Don’t I have enough qualifications to get you?
I doubt
I believe it’s just a matter of time
And
I believe you will one day come back to me
I will eagerly wait for you
Just like how a student waits for his final exam results
But
I will not just wait
I will work extra hard
And
I will struggle to get you back
As I wait

I will collect the broken glasses
And
Make up a beautiful vessel
Who said a broken glass can never be repaired?

~The shattered dream.