Wow! The pizza you ate yester night was really sweet
Wasn’t it?
What about the aromatic breakfast you had this morning?
I can smell something sweet in the kitchen
It must be lunch right?
Three sweet meals a day
Plus snacks
Desserts
And so many staff you eat everyday
That’s nice..
But….
Did you know?
There are people who can’t afford a single meal?
Maybe just a half a cup of unhygienic water
Their houses are made of mud
When it rains they are doomed
Have you ever thought about helping these people??
Erase the thought that has just clicked your mind…
Money!
Helping does not always mean giving out money….
I know you have so many unworthy excuses!
I am a student I don’t have enough to give out
I don’t have a job 
I have so many responsibilities…
Don’t give them money then
Just pray for them everyday!
Who knows
A single prayer from you may change their lives altogether
Take a moment everyday and think about the least fortunate people in the society……..

Advertisements

USIHUZUNIKE MJA

Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika
Na shida zinapokuja, elekea kwa rabuka
Mwisho wa dhiki faraja, kwa hilo ondoa shaka
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Subira ishikilie, moyoni isikutoke
Imani isififie, thawabu ‘zikenda zake
Kufuruni ‘sijitie, vumilia usichoke
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Dunia uionavyo, ni nyumba ya mitihani
Kabiliana vilivyo, usikwame safarini
Mambo ‘kiwa ndivyo sivyo, usiulize mi kwanini?
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Mja usishike tama, ayamu hazifanani
Shida zisikupe homa, ukawa huna amani
Itafika siku njema, utaingia nuruni
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Hakuna yalo marefu, yasiokuwa na ncha
Laili ikiwa ndefu,bila shaka kutakucha
Hivyo iondoe hofu, wala ‘sicheze chakacha
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Wale wahenga wa zama, katu hawakupotosha
Yale walioyasema, ni busara ya kutosha
Mungu hakupi kilema, mwendo akakukosesha
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

‘sije jitia kitanzi, kwa maisha yenye tabu
Ndugu yafute machozi,’sikutishe masaibu
Elekea kwa mwenyezi, ‘tafarajika swahibu
Usihuzunike mja,masaibu ‘kikufika

Ina malipo subira,tena yalo mzo mzo
Hivyo ondoa fikira, yasikusonge mawazo
Mungu ‘takupa ujira, kwa shida upitiazo
Usihuzunike mja, masaibu ‘kikufika

Ewe ndugu nifahamu,kuwa nao ujasiri
Kila saa tabasamu,utaipata sururi
Majanga ‘sikupe hamu, ukakufuru qahari
Usihuzunike mja,masaibu ‘kikufika

Maisha ‘kiwa subili, yawe hayatamaniki
Yakajaa na ukali, yawe pia hayanywiki
Jikaze kwa kila hali, zitakuondoka dhiki
Usihuzunike mja,masaibu ‘kikufika

Anayepanga qahari, mambo yote duniani
Zote hizo kheri shari, yote hayo mitihani Haipingiki qadari, hilo tia maanani
Usihuzunike mja,masaibu ‘kikufika.

THE THOUGHT OF LOOSING YOU

My life has been empty for so many years
Until in my heart something grew
Sometimes I just break into tears
And get a sudden flu
Its all because of the intolerable fear
That I pray never to come true
It’s really scary dear
The thought of losing you

You are everything to me
You lighten up my each and every day
I don’t know how life would be
If you just walk away
For my heart you are the key
In darkness you are my ray
In the dessert you are my only tree
In my phone you are my favourite hey
I would always go down on my knee
For our everlasting love to pray

My request is only one
Please don’t ever go
I know you are a gentleman
You would never stoop so low
However under the sun
There’s always that one foe
Fight as much as you can
And let our love grow

Always be here by my side
That will give me so much happiness
Lets put people’s hate aside
Who want to divide our oneness
In each others heart lets reside
And totally get rid of loneliness
My feelings I can’t hide
I love you with all your craziness

The thought of losing you gives me headache
I can’t live without you honey
Sometimes all my body parts shake
And I start acting so funny
If you go my heart will break
It will be tough for me alone to complete the journey

Don’t ever let go off my hand
Always hold it so tightly
Together let us stand
And fight the challenges quietly
We will finally reach the ‘promise land’
And our love will shine so brightly.

TAUBA

Bisimilahi raufu
Mola ulo mtukufu
Waja wako madhaifu
kwako tunakimbilia

Muumba mbingu na ardhi
Twakuomba yako radhi
Tumeacha ya faradhi
Haramuni twajitia

Ya rabbi twarudi kwako
Hatujui tuendako
Na adhabu zilioko
Latifu tuepushia

Na japo kughafilika
Hiyo Ni yetu huluka
Ila alosalimika
Ni yule anotubia

Haramu aina mbali
Tumezifanya halali
Twafanya bila kujali
Jamani twaangamia

Kwanza huo uzinifu
Na yalo mengi machafu
Twafanya bila ya hofu
Aya twazipuuzia

Mola wetu ya latifu
Kwenye qurani tukufu
Ametaja uzinifu
Katu kutokurubia

Pili Ni huo muziki
Kuuacha hatutaki
Wala hatuoni dhiki
Imani zinafifia

Na jambo lingine tena
Ni urongo twaunena
Hatumchi subhana
Ukweli twaukatalia

Wazazi kuwaheshimu
Pia imekuwa ngumu
Kwa sana twawashutumu
Ni vibaya nawambia

Na lingine Ni uizi
Nao pia ujambazi
Vijana mekosa kazi
Madhambini twajitia

Ni mengi mno maasi
Yametutawala insi
Tumkumbukeni qudusi
Kwake yeye kutubia

Jamani turudi nyuma
Tumuogope karima
Ili kwenye pepo njema
Raufu kuturidhia

Kwa dhati tutubieni
Si dhihaka jamanini
Usiku tusimameni
Ghafuri kumlilia

Tena tutieni nia
Madhambi kutorudia
tatupokea jalia
Na peponi kututia

Nimefikia khatima
Na sina budi kukoma
Ni ipi yangu isima
Farwa shariff nawambia

LOVE,A GREAT FEELING

Love is a great feeling
And that is very true
You will only understand its meaning
When it comes to you
Suddenly you will start sneezing
Even if you dont have flu
You will also start grinning
When he stares at you

My happiness is…
Sleeping knowing you are mine
Waking up knowing you are fine
Living life seeing you shine

You are my one and only
With you I never feel lonely
I wanna hold you so closely
And disappear in your world completely

On your chest I wanna sleep
And listen to your hearbeats
In your heart I wanna peep
To ensure theres no deceit
Our love is so deep
And also very sweet

Love is in the air
Its a beautiful feeling I swear
We be such an amazing pair
Messing with you I never dare
Coz losing you is such a scare
I love you here there and everywhere.

PEACE

What is peace?
Sleeping with one eye wide open?
Afraid that our house will be broken
And everything inside stolen
Or…
Staying indoors?
Escaping our foes
Knowing that anytime there will be chaos
No!
Peace is leading a harmonious life
And using knives to cut fruits and not to take lives.
Always bear in mind!
Without peace we are doomed.

Our appearance may vary on the outside
But we are all the same
Lets put our differences aside
Not putting our nation into flame
When we swallow our pride
There will be no one to blame
It’s high time not to hide
Those putting our nation into shame

Women are raped
Taking away their happiness
Parents are killed
Orphans are left in loneliness
Children are tortured
Filling their lives with sadness
All this can be escaped
If we put aside our madness
Peace is precious
Peace is sweet
So let’s be courageous
And stand on our feet
To stop those malicious
Who want to spread heat.

KIPENZI MAMA

Naanza langu shairi,kwa mapozi na madaha
Nataka kuikariri, niliyonayo furaha
Nimepewa na qahari,nakwambia si mzaha
Furaha yenyewe gani? Ni kipenzi wangu mama.

Baada mola karima,na mtume hashimia
Wa kufuata ni mama,nadhani mwanisikia
hivyo tufanyeni hima,mazuri kumtendea
Hata wapande milima, hakuna kama we mama.

Niliyonayo mapenzi, nashindwa kuelezea
Moyo ungekuwa Nazi,basi ningeupasua
Ili kuyaeka wazi, yaliyo kwenye kifua
Uingereza uswazi, hakuna kama we mama.

Wewe Ni fahari yangu,mwanao najivunia
Huburudi moyo wangu,wewe kikufikiria
Huondoka shida zangu,wewe kikuelezea
Shariani takaungu, hakuna kama we mama.

Hujihisi mi mpweke,mamangu ukiwa mbali
Na natamani niruke,niweko pako mahali
Abadan nisiondoke,niipate mi sahali
Arusha hadi temeke, hakuna kama we mama.

Kikombe tele machozi,mimi hunimiminika
Wala sinayo simanzi,Ila ni kufurahika
Kukupata we kipenzi, mama yangu msifika
Lamu na hata kibwezi, hakuna kama we mama.

Hata ‘kijaza kurasa,au kizima kitabu
Maneno sitayakosa,kukusifu we muhibu
Au mbinu za kisasa,zote mi nitajaribu
Canada na ufaransa, hakuna kama we mama.

Cha kukulipa mi Sina,ewe wangu msifika
Ila ahadi nanena,Kuwa utafurahika
Wewe utapaka hina,kwa sana kupumzika
kule India hadi China, hakuna kama we mama.

Na bidii uendazo,ili kunifurahisha
Na kutilia mkazo, mwanao kunisomesha
Hayo yote si mchezo,taji mi nakuvalisha
Kampala kalisizo, hakuna kama we mama.

Penzi lingekuwa jani,Basi ningekupa mti
Au Lulu baharini,ningeisaka habibti
Ila kwa yako thamani,nakuombea jannati
Mashariki na kusini, hakuna kama we mama.

Nakuombea mannani,upate umri twawili
Akhera na duniani,uishi kwa njema hali
Na pia kule peponi,uwe na wetu rasuli
Magharibi kaskazini, hakuna kama we mama.

Hapa mwisho nakomea,yanatosha hayo Sasa
Lau nitaendelea,nitazijaza kurasa
Hakika nimetembea,mabara hata Mombasa
Ila sijajionea, mfano kama we mama.

Kama ilivyo desturi,kikomoni nikifika
Mwisho wa langu shairi,jina langu hutamka
Basi ninalikariri,Ni farwatha farshika
Tanga pia Zanzibari, hakuna kama we mama.