THE AWAITED ONE

At first
Life was amazing
No hurts
Just kissings and huggings
No regrets
Home full of blessings

He wakes up with a smile
Kisses her on the forehead
And says goodbye as he goes to job
So happy she was
So blessed she was
To have
A
loving one

The whole day she spends
Looking at the album
She smiles on seeing the friends
Who attended her wedding
She keeps on looking
And suddenly
Tears start falling
Not because she is hurt
Not because she is mad
On looking at that
She is elated
Contented
Feeling so blessed
To have
A loving one

In the evening she waits
So curiously
At the gate
And suddenly
The awaited one
The lovely man
Arrives
Overjoyed she is
To have
A
loving one

Years passed
More happiness filled their hearts
The expected happened
It is a baby boy
It is a baby girl
Yes!
They were blessed with
A daughter and a son
Expected was another little one
Three months old
She felt she owned
A more precious thing than gold
So exultant she felt
To have
A loving one

One bright day
He went away
On an extremely long journey
Left home no money
And there she was
The optimist one
Waiting for her man
She believed
She was blessed
To have
A
loving one

With the little one
Daughter on the left
On the right is the son
Eagerly waiting
At the gate
For
The
loving one

People passed
Cars rushed
Yet!
No appearance
No news
For the loving one

Time passed
Really fast
Children grew into
Economists
Managers
Directors of big hotels
With the help of no one
But only
The optimist
Courageous
Strongest woman of all

The awaited one
Never showed up
Yet!
Happiness was their title
Success their body
And
Forgiveness their conclusion.

DON’T UNDERESTIMATE THE POWER OF A SMILE

Story of the ant.The ant got impregnated and her mother was so furious to know who impregnated her daughter.She asked her but did not answer so mother ant thought the only solution is to take the daughter to  court. Everybody in the court was so curious to know who has impregnated the ant.The judge asked baby ant so harshly that she had no otherwise but to answer.She said in a trembling voice,”the one who impregnated me is the e-le-phant”.

I guess you’ve smiled after reading the ancedote and that’s my aim.

Have you ever thought what a smile is?We always smile but do not pay heed to what wonders that smile can do.Smile is a beautiful thing.It is a way of expressing happiness, love,appreciation, friendliness and kindness.It is also a way of hiding pain or trying to be happy.

Everyone wants to be happy and smile.Unfortunately,life seems too difficult to smile at it all times.As a matter of fact,most of the smiles you see around may be fake.Although at times if one tries to fake a smile it is possible to understand that by the look of their eyes,some people are experts at faking smiles.Some people just smile to impress their friends.others smile to show that they are happy about your success but they are not.Therefore, always be careful of the smiles you see around.It is so sad that we cannot differentiate between a genuine smile and a fake one everytime.

However, always try to smile and mean it regardless of the situation.If life gives you a tight slap on the face,give it a smile.If it smiles back you are lucky.If it doesn’t leave it the way it is then sit and watch the power of your smile.Forget a smile,life will eventually give you a hug .

It doesn’t take a lot to smile or make someone smile.Therefore,try to smile in every situation.When you realise that your mother gives you more tasks than your siblings,do not get upset,just smile.Most probably,it’s because she loves you more and you never know what wonders that smile can do.

In addition, When your spouse gets mad at you at every minor issue, just smile.It will not mean that you are wrong and he is right but a monitor to display how much you value your relationship than your ego.it is human nature to get upset when yelled at but just try hard and smile then sit and watch what changes that smile can bring.

Generally,let your smile be a response to any situation.Use the expression of your face as a tool to heal and not to hurt.You never know how many changes that smile of yours can bring.

LIVE LIFE.SMILE.WHO KNOWS ABOUT TOMORROW.


MAMA

NAANZA  YANGU KAULI
SHUKURANI  KWA  JALALI
KWA  KUNIPA  USAHALI
SHAIRI  KUJITUNGIA

NITAMALIZA VITABU
KWA KUMSIFU MUHIBU
NA HATA NIKAJARIBU
SIFA SITOMALIZIA

KWA MAPENZI MOTO MOTO
ULINILEA MTOTO
MAJANGA NAYO MAZITO
YOTE UKAVUMILIA

TUMBONI TISA MIEZI
KUJITETEA SIWEZI
ILA KWA YAKO MAPENZI
NIPO NILIPOFIKIA

NILIPOKUWA MCHANGA
ULIYAPATA MAJANGA
KUKESHA MIDA YA WANGA
ILI NIACHE KULIA

KATIKA YAKO MAISHA
FURAHA LIJIKOSESHA
ILI KUNIFURAHISHA
WAKATI UKINILEA

MFANO TONE JANGWANI
ILIVYO YAKO THAMANI
CHA KUKULIPA SIONI
NI DUA KUKUOMBEA

NIKIKUPA DARAHIMA
AU MCHELE NA NYAMA
KATU DARAJA YA MAMA
HAZIWEZI KUFIKIA

NAKUTAKIA BAHATI
UPATE KAULI THABITI
NA KULE KWENYE SIRATI
UPITE BILA UDHIA

NAKUOMBEA KARIMA
UFUFULIWE NA WEMA
MARYAMU NA FATHWIMA
NA WOTE WALOBAKIA

MTUME MESISITIZA
TENA AMETUHIMIZA
WAMAMA KUWASIKIZA
KAMA ILIVYO SHERIA

SWAHIBU NIKUUSIE
MAMA NENDA KAMWAMBIE
RADHIZE AKUPATIE
KAMA ULIMKOSEA

MAMA ZETU TUWALEE
NA PEPO TUJIJENGEE
KWENYE NYUMBA ZA WAZEE
SIWAPELEKE SIKIA

UNAPOMKERA MAMA
UNAMUUDHI KARIMA
KESHO SIKU YA KIAMA
UTAENDA JIJUTIA

JIKAZE USIMUUDHI
ITAMBUE YAKE HADHI
ILI UIPATE RADHI
YA MAMA PIA JALIA

NAMUOMBA YA KARIMA
ANIPE NAMI UZIMA
NIMTUNZE WANGU MAMA
HADI MWISHO WA DUNIA

MWISHO WA LANGU SHAIRI
JINA LANGU NAKARIRI
NI FARWA WA HARIRI
KWAHERI NAWAAMBIA.

MY LOVE FOR YOU

Does true love really exists?.I have not the slightest doubt in my mind that it surely does and I am sure as the sun rises from East that you will agree with me after reading this piece of work.

The day we met,I fell in love with you at the very first sight. When you held me tight, kissed me on the forehead and looked direct into my eyes,I could feel your love. I kept on telling myself you are the one,you are the only one who will teach me how to live and love my life and yes! Here you are proving me right.I therefore tell you that I would never get tired expressing MY LOVE FOR YOU.

You are the most important person in my life.You are an inspiration to everything I do.when everything in my life seems to fall apart you always stand by me.I would not call you a friend because you are more of that.Actually, describing your love is virtually impossible.I think  day and night of how to prove how much I love you but I have realised that nothing in this world can be worth enough to prove MY LOVE FOR YOU.

I try my best to prove my love for you through my actions but still I find it not enough because you deserve more than that.I would therefore always put you in my prayers and ask Allah to grant you the highest level paradise, probably,that  will be a proof for MY LOVE FOR YOU.

You are the person who has the most significant influence on me.you have taught me so many things that have made me who I am today.You taught me braveness,how to believe in myself even when the whole world puts me down and most importantly,how to love myself no matter what.You believe in me when no one else does and that has pushed me to do great things knowing that there is someone somewhere who would always appreciate whatever I do. Surely,there are no words in any known language that can explain MY LOVE FOR YOU.

That is the love I have for you mum.

MAUTI

Bisimilahi karima,mola ulo na huruma.. Shairi hili nasoma,huku kwako naegema.. Nakuomba allahumma,uongoze hunu umma..Mauti Jambo lazima,kila mtu talionja.

Ndugu Zangu nawambia,mauti Ni ya hakika..Sote yatatufikia,duniani kuondoka..dini yako zingatia, kabla ya siku kufika.. Mauti Jambo lazima,kila mtu talionja.

Unapofika wakati, maisha yetu hukoma.. Kwani hilo ni sharuti,kulitambua ni vyema..Na sisi hatutoketi,hadi siku ya qiyama.. Mauti Jambo lazima,kila mtu talionja.

Hivi sasa u mzima,mola wako mshukuru..Kama waweza simama, Mungu usimkufuru..Siku zako zikikoma,upate kuona nuru.. Mauti Jambo lazima,kila mtu talionja.

Ibada tumesahau,anasa twaziandama.. Mungu tunamdharau,bila ya kurudi nyuma..Twajifanya kusahau,kama kuna na qiyama.. Mauti Jambo lazima, kila mtu talionja.

Siku yako ikifika,roho yako itatoka..Hutoongezwa dakika,hata ukalalamika.. Wakati ukishafika, Mungu utamkumbuka.. Mauti Jambo lazima, kila mtu talionja.

Izraili akifika,roho yako kuitoa..Wanao watakushika,huku wote wakijua..Siku yako imefika,wote kuwaondokea..Mauti Jambo lazima, kila mtu talionja.

Watu watakuzunguka, Qurani kukusomea..Hutoweza kutamka,watu wakakusikia..Macho ni yatakutoka,ukiiaga dunia.. Mauti Jambo lazima, kila mtu talionja.

Roho ikishakutoka,utalazwa kitandani .. Duniani ‘shaondoka,huna tena thamani..Mali ulioiweka,si yako tena asilani.. Mauti Jambo lazima,kila mtu talionja.

Watu waanza kulia, kuwaondokea duniani.. Jirani wakisikia,wauliza kuna nini..Habari wataambiwa, umeondoka duniani.. Mauti Jambo lazima, kila mtu talionja.

Watu watajumuika,jamaa na majirani..wangoja kukupeleka,kukutana na Maliki.. Lazima kukupeleka,hata kama we hutaki.. Mauti Jambo lazima, kila mtu talionja.

Mwili wakishauosha, pamba watakutundika..sanda watakuvalisha,jenezani kukuweka..Mambo yako yamekwisha, utarudi kwa rabuka.. Mauti Jambo lazima, kila mtu talionja.

Tulobaki twainama,ni lini yetu sanati..Njia tupate yandama,kuifuata sirati..twamuomba allahumma,jalia wabarakati.. Mauti Jambo lazima,kila mtu talionja.

Twakuomba ya mannani,mola uso na kifani..Tutilie kaburini,mwangaza ulo na shani..Kaburi liwe bustani,miongoni ya peponi.. Mauti Jambo lazima, kila mtu talionja.

Tupe thabiti kauli,tuulizwapo maswali..Utujalie jalali, maswali yawe sahali..Twepushe Moto mkali,utufinike chako kivuli.. Mauti Jambo lazima, kila mtu talionja.

WALIMU WETU MAKANDE

Naanza yangu nudhuma,ewe Mola niongoze..Yote nipate yasema, wasojua niwajuze.. Walimu wa sifa njema,heri Mungu awajaze..Heko nawapa pongezi,walimu wetu Makande .

Nimetembea tembea,mabara na visiwani..Ila sijajionea, uzuri uso kifani..Wa walimu wetu hawa, wafunzao kwa makini.. Heko nawapa pongezi walimu wetu Makande.

Ni walimu maridhia,na wa kupendwa na watu..Sifa wamejipatia,kwa uzuri wao utu..Naye mola kawajaalia,mema yasio na kutu..Heko nawapa pongezi,walimu wetu Makande.

Ms Mohammad nikianzia, mwalimu mwenye busara.. Kwenye business kabobea, ywafunza pasi papara.. Tena Mungu namuombea, amuepushe madhila..Heko nawapa pongezi , walimu wetu Makande.

Na Salee naye pia, mwalimu wa kiingereza.. Yeye bidii anatia,Sina budi kumpongeza.. Twampenda nawambia, kimasomo hutuhimiza.. Heko nawapa pongezi ,walimu wetu Makande.

Kwa upande wa kemia,bi Stella aongoza..Na pia kwa fisikia,ni masoni anafunza.. Aidha gografia, kimemia atujuza.. Heko nawapa pongezi,walimu wetu Makande.

Na somo la Kiswahili,pia tunaye mwalimu..Si mwengine Ni meali, mwalimu mwenye nidhamu.. Tunampenda kwa kweli,katu hatuishi hamu.. Heko nawapa pongezi, walimu wetu Makande.

Sikumsahau muteti, mwalimu wa historia..Na somo la hisabati,Ni masoni nawambia.. Wamefanya mikakati,elimu kutupatia.. Heko nawapa pongezi,walimu wetu Makande.

Na pia bwana Makoha, mwalimu mwenye ujuzi..Yeye anafunza lugha,lugha yenye ufunuzi..Tena yenye ufasaha, nao mwingi ufanisi.. Nawambia si mzaha,Yeye Ni mchapakazi .

Nakuomba ya jalali, naomba nami nalia..muhifadhi prinsipali,na shari za kidunia..Ni mwalimu wa kikweli,kufundisha ajulia.. Heko nawapa pongezi,walimu wetu Makande.

Walimu mlosifika, Twawapenda bila shaka.. Twawapenda kwa hakika, shahidi yetu rabuka.. Tena tumefurahika, Makande galzi  kufika.. Miaka minne’mekamilika, twazidi kuwakumbuka.

TUTUNZENI MAZINGIRA

Ndugu zangu waungwana, swali nawaulizeni..Si leo wala si Jana,tatizo hili jamani.. ndilo janga kubwa sana,lililo hapa nchini..Hala hala wananchi,mazingira tutunzeni.

Mazingira yachafuka,sababu Mimi sioni..Ndoo za kumwaga taka,tumeekewa njiani..Sasa vipi twakiuka,zilizoekwa kanuni.. Hala hala wananchi, mazingira tutunzeni.

Wanaoaga dunia,ni idadi kubwa sana..Na wale walobakia, hospitali wamejazana.. Chanzo nikiulizia,watu wengi watakana.. Hala hala wananchi,mazingira tutunzeni.

Ni vyema kujihadhari, wahenga wanatwambia.. Kabla kufika hatari,na kisha tukajutia.. Mazingira Ni fahari,iwapo tutatunzia.. Hala hala wananchi,mazingira tutunzeni.

Na Jambo lingine tena,ni miti kujikatia.. Mvua ‘takosekana,na mimea kutomea..Kisha tutaulizana,bila chanzo kutambua.. Hala hala wananchi,mazingira tutunzeni.

Magonjwa kila aina,yamekithiri nchini..Ni hatari kubwa sana,kuharibu fahamuni..Ni vyema kushikamana,janga hili kuauni.. Hala hala wananchi,mazingira tutunzeni.

Nimefika kikomoni,swali langu nawachia..Suala hili si utani,Ni vyema kuzingatia..Tutieni maanani,tusije tukajutia.. Hala hala wananchi, mazingira tutunzeni.